[wlt-if field=”weight” operator=”exists]
Some introductory text here explaining the chart.
[wlt-chart]

[wlt-table enable-add-edit=true]
[else]
Voeg eerst enkele wegingen in alvorens je hier je voortgang kan bekijken!
[/wlt-if]
Een nieuwe meting invoeren?

Jouw foto’s :